Boeken

U kunt bij Uitgeverij West Media bv terecht voor de publicatie van uw eigen verhaal in boekvorm. Misschien wilt u uw eigen ondernemersverhaal (laten) optekenen ter gelegenheid van het bedrijfsjubileum of wilt u dat uw levensverhaal voor het nageslacht bewaard blijft. Er zijn verschillende mogelijkheden, geheel afhankelijk van uw wensen en ideeën. We bieden ook de boekvormen aan in verschillende categoriën, waaronder Een ondernemer vertelt..., In Memoriam..., Míjn Leven, míjn verhaal..., en Een Marathonloper/Elfstedenrijder vertelt...